Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Πρωτοδικείο
Λευκάδας
Καλωσήρθατε στο
Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο
Λευκάδας
Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος

Πρωτοδικείο Λευκάδας

Διαδικτυακός Ιστότοπος για το Πρωτοδικείο Λευκάδας

Διεύθυνση Γραμματείας

Στο τμήμα αυτό υπηρετεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Γραμματείας για το Πρωτοδικείο Λευκάδας και δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής,

Πολιτικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς πολιτικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την παραλαβή και καταχώρηση δικογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών, την δημοσίευση αποφάσεων, την καταχώρηση διαθηκών.

Ποινικό Τμήμα

Στο τμήμα αυτό υπηρετούν γραμματείς ποινικών εδρών. Ασχολούνται με την τήρηση πρακτικών, την ενημέρωση του ποινικού μητρώου, την χορήγηση αποσπασμάτων, την ενημέρωση των σχετικών βιβλίων.

Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας

Καλώς ορίσατε στον επίσημο διαδικτυακό ιστότοπο για το Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Το Πρωτοδικείο συστεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, όπου μπορείτε να αναζητήσετε χρήσιμες πληροφορίες, τηλέφωνα επικοινωνίας, να δείτε ανακοινώσεις, να μάθετε αποτελέσματα εκλογών, που ψηφίζετε και να κατεβάσετε έντυπα αιτήσεων.

Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας

Ενημέρωση

Πρόσφατες Ανακοινώσεις & Νέα

Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Έντυπα

Έντυπα

Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Διάρθρωση

Διάρθρωση

Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Πληροφορίες

Χρήσιμα

Πρωτοδικείο Λευκάδας Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας Επικοινωνία

Επικοινωνία

  • Εθνικές Εκλογές
  • Ευρωεκλογές
  • Περιφερειακές Εκλογές
  • Δημοτικές Εκλογές

Εκλογές Λευκάδα

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να μάθετε που ψηφίζετε και να δείτε αποτελέσματα εκλογών στη Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα.