Δικαστήρια Λευκάδας

Δικαστήρια Λευκάδας Πρωτοδικείο Λευκάδας

Το Πρωτοδικείο Λευκάδας στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας που βρίσκεται επί των οδών 8ης Μεραρχίας και Γιαννουλάτου. Δικαστήρια Λευκάδας.

Η ιστορία για τα Δικαστήρια Λευκάδας

Η απαρχή του δικαιϊκού συστήματος στο νησί της Λευκάδας, σημειώνεται κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, η οποία είχε μεγάλη διάρκεια (120) χρόνια. Οι Ενετοί κατέλαβαν τη Λευκάδα το έτος 1684. Η πρωτεύουσα, η Αγία Μαύρα, μεταφέρθηκε από τους Ενετούς στη σημερινή της θέση που τότε ονομαζόταν «Αμαξική». Κάτω από τη σημαία της Βενετίας τα νησιά του Ιονίου απόκτησαν για πρώτη φορά πολιτική ενότητα. Ορισμένοι επαινούν την αποτελεσματικότητα και την διπλωματικότητα του ενετικού συστήματος διακυβέρνησης, εκσυγχρονίζοντας τη δημόσια ζωή, ιδρύοντας δικαστήρια και βάζοντας τις βάσεις για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών. Η λειτουργία των δικαστηρίων έφερε το θεσμό των πρώτων δικηγόρων, των πρώτων διανοούμενων του τόπου. Σπουδαία σημασία είχε η καθιέρωση του θεσμού των Συμβολαιογράφων, η ίδρυση φαρμακείου, η τήρηση ληξιαρχικών βιβλίων, η σύνταξη κτηματολογίου, η θρησκευτική ελευθερία.

Το κτίριο Δικαστηρίων και Γυμνασίου (1830), ιδιοκτησίας σήμερα του Δημοσίου είναι ιστορικό κτίριο πού συνδέθηκε με την πνευματική ζωή του νησιού από το 1836 και μετά. Αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της αντισεισμικής κατασκευής της Χώρας. Το μοναδικό (ως το 1970) κτίριο που κτίστηκε (κατά τα έτη 1825-1830 μετά το μεγάλο σεισμό του 1825) για σχολείο μέσης εκπαίδευσης και στέγασε το Δευτερεύον Σχολείον Λευκάδος (1829-1835) το πρώτο στον ελλαδικό χώρο. Ύστερα το «κατέλαβαν» τα Δικαστήρια (1835-1989). Στο χώρο που χτίστηκε το νέο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας, υπήρξαν φυλακές, οι οποίες «φιλοξένησαν» πολιτικούς κρατούμενους και γκρεμίστηκαν τη δεκαετία του ’80. Το 2006 παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χώρος ιστορικής μνήμης των πολιτικών κρατουμένων, εντός του χώρου των νέων δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2011 το «Σωματείο Αποκατάστασης Ιστορικής Μνήμης» με ενδιαφέρουσα δράση, που φέρει την επωνυμία «ΜΝΗΜΩΝ».

Από τον Ιούλιο του 2012 στο Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας συστεγάζονται το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο, ο Δικηγορικός Σύλλογος και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγκαινιάσθηκε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη.

Δικαστήρια Λευκάδας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Πηγές:
Π. Ροντογιάννης – Ιστορικός – «Ιστορία της νήσου Λευκάδας»
Δ. Τσερές- Φιλόλογος – «Η ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»
Χαρά Παπαδάτου-Γιαννοπούλου – «Η Λευκάδα-Ερευνώντας»