Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρωτοδικείο Λευκάδας Τηλεφωνικός Κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος & Χρήσιμες Πληροφορίες

Δείτε χρήσιμες πληροφορίες για το Πρωτοδικείο και το Δικαστικό Μέγαρο Λευκάδας.

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δικαστές

Ανακριτής

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Γραμματείας

Πολιτικό Τμήμα

Τμήμα Πολυμελούς - Ασφαλιστικών Μέτρων - Πτωχεύσεων - Διαταγών Πληρωμής

Πολιτικό Τμήμα

Τμήμα Μονομελούς Τακτικής - Εκούσιας Διαδικασίας - Ειδικής Διαδικασίας - Πιστοποιητικά

Επιμελητές

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Τηλέφωνα

Τηλεφωνικός κατάλογος και Χρήσιμες πληροφορίες λοιπών φορέων.

Υπουργεία

Δικαστήρια

Τυπογραφεία

Λοιποί Διαδικτυακοί Τόποι

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας

Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας

Ειρηνοδικείο Λευκάδας

Ειρηνοδικείο Βόνιτσας