Τηλεφωνικός Κατάλογος

Πρωτοδικείο Λευκάδας Τηλεφωνικός Κατάλογος

Χρήσιμες πληροφορίες για το Πρωτοδικείο Λευκάδας.

Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δικαστές

Ανακριτής

 • Τηλ. 26450 22396
 • E-mail: ngeorgakis@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Προϊστάμενη Διεύθυνσης Γραμματείας

 • Τηλ. 26453 61819
 • E-mail: atetradi@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: grammateia@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Πολιτικό Τμήμα

Τμήμα Πολυμελούς - Ασφαλιστικών Μέτρων - Πτωχεύσεων - Διαταγών Πληρωμής

 • Γραφείο 6
 • Τηλ. 26450 2144226453 61800
 • E-mail: afourou@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: svrettou@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Πολιτικό Τμήμα

Τμήμα Μονομελούς Τακτικής - Εκούσιας Διαδικασίας - Ειδικής Διαδικασίας - Πιστοποιητικά

 • Γραφείο 7
 • Τηλ. 26450 2144226453 6180826453 61809
 • E-mail: gtsiligiannis@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: nkostarakis@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Ποινικό Τμήμα

 • Γραφείο 5
 • Τηλ. 26453 6181226453 6181326453 6181426450 22533
 • E-mail: akatopodi@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: pfitopoulos@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: imavraki@protodikeio-lefkadas.gov.gr
 • E-mail: lkokoli@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Επιμελητές

 • Γραφείο 11
 • Τηλ. 26453 61810
 • E-mail: lxavatza@protodikeio-lefkadas.gov.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι - Τηλέφωνα

Χρήσιμες πληροφορίες λοιπών φορέων.

Υπουργεία

Δικαστήρια

Τυπογραφεία

Λοιποί Διαδικτυακοί Τόποι

Δικηγορικός Σύλλογος Λευκάδας

Εισαγγελία Πρωτοδικών Λευκάδας

Ειρηνοδικείο Λευκάδας

Ειρηνοδικείο Βόνιτσας